search
Zarząd Spółki

ul. Dusznicka 1

53-300 Kłodzko

tel.: 74 867 41 24/25 - centrala

fax.: 74 867 32 80

sekretariat@pks-klodzko.pl


KRS: 0000074657

NIP: 883 000 07 20

Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę paliw ciekłych organizowane w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia sektorowego

» SIWZ szczegóły
» Załącznik nr 1 do SIWZ szczegóły
» Załącznik nr 2 do SIWZ szczegóły
» Plik Klucza Publicznego Pobierz
» Numer ID Pobierz»
» Skrytka ePUAP Pobierz