Majątek

Majątek będący w dyspozycji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.


Majątek trwały na dzień 30.04.2010 r. (tys. zł.):


1. Grunty 1.130

2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2.092

3. Urządzenia techniczne i maszyny 112

4. Środki Transportu 1.848

Autor: Grzegorz Sadowski
Data utworzenia: 2004-11-12 13:34:16
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-08 21:11:02

» Drukuj

Wszelkie prawa zastrzeżone © PKS w Kłodzku S.A. | Webdesign: boot.pl