Osoby sprawujące funkcje

Osoby sprawujące funkcje w organach
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Zarząd:

1. Prezes Zarządu - Elżbieta Żytyńska
Rada Nadzorcza:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jadwiga Radziejewska

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Czesław Banaś

3. Sekretarz - Piotr Głąb

Autor: Grzegorz Sadowski
Data utworzenia: 2004-11-12 13:30:43
Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-06 10:57:22

» Drukuj

Wszelkie prawa zastrzeżone © PKS w Kłodzku S.A. | Webdesign: boot.pl