PKS Kłodzko Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Kłodzku
Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki

57-300 Kłodzko, ul Dusznicka 1

tel.: 74 867-41-24/25 - centrala
fax.: 74 867-32-80
e-mail: sekretariat@pks-klodzko.pl


PKS - Dworzec Kłodzko

57-300 Kłodzko, pl. Jedności 1,
tel. 74 867 32 61

PKS Kłodzko - mapka PKS - Dworzec Bystrzyca Kłodzka

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 5,
tel./fax: 74 811-15-50

PKS - Placówka Terenowa w Nowej Rudzie

57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 8,
tel.: 74 872-46-27 - centrala

Nr konta:
PEKAO SA 77 1240 6814 1111 0000 4938 6215
NIP 883-000-07-20 KRS 0000074657


UWAGA! ODWOŁANIE PRZETARGU!

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna, 57-300 Kłodzko ul. Dusznicka 1
odwołuje przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w Nowej Rudzie, przy ul. Niepodległości 12,
na której zlokalizowany jest dworzec autobusowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © PKS w Kłodzku S.A. | Webdesign: boot.pl