INTERNETOWY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW


AKTUALNOŚCI I PROMOCJE


WYNAJEM AUTOBUSÓW


USŁUGIOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku SA
» Ogłoszenie o przetargu (.doc)
» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)
» Załącznik do SIWZ (.xlsx)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 174747 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 316368 - 2015 data 24.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A., ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 074 8674124, fax. 074 8673280.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 10:15, miejsce: Miejsce: Urząd Miasta w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:15, miejsce: Miejsce: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna, ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko.

W KŁODZKU POWSTANIE ZINTEGROWANE CENTRUM KOMUNIKACYJNE

W ciągu najbliższych kilku lat PKP S.A. planuje stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Kłodzku. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele PKP S.A., powiatu kłodzkiego, gminy miejskiej Kłodzko oraz PKS S.A. w Kłodzku.
PKS
» czytaj więcej

PKS

Wszelkie prawa zastrzeźone © PKS w Kłodzku S.A.