, PKS KŁODZKO | przewozy autobusowe | wynajem autobusów | stacja kontroli pojazdów


INTERNETOWY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW


AKTUALNO¦CI I PROMOCJE


WYNAJEM AUTOBUSÓW


USŁUGI


ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY


KARTA DUŻEJ RODZINY


WYNAJEM POMIESZCZEŃ


OGŁOSZENIA I PRZETARGIPKS Kłodzko wychodzi na prosta


Kłodzki PKS nie tylko likwiduje, ale i uruchamia nowe kursy.
Dolnoślaski przewoźnik sprzedaje coraz więcej biletów i osiaga coraz lepsze wyniki finansowe.
Podróżnych jest od niedawna tak wielu, że konieczne było ograniczenie ważności biletów miesięcznych.

W dobie ogólnokrajowego kryzysu komunikacji na obszarze pozamiejskim PKS Kłodzko notuje nie tylko wzrost liczby sprzedawanych biletów, ale także dodatni wynik finansowy. – Rzetelność wykonywanej działalności spowodowała, iż wielu pasażerów odeszło od przewoźników konkurencyjnych i zdecydowało się na stałe korzystanie z naszych usług przewozowych – ocenia Arleta Szkwarek, asystentka prezesa zarzadu PKS w Kłodzku. Mówi także o dużej roli odpowiedniego systemu zarzadzania przedsiębiorstwem połaczonego z próba optymalizacji siatki połaczeń, co nie zawsze oznacza cięcia w rozkładzie jazdy.

Gminy nie dofinansowały zawieszonych kursów

Dziś przewoźnik obsługuje nieco ponad 400 połaczeń lokalnych i dalekobieżnych. Sa wśród nich też kursy nowo uruchomione. W ciagu ostatniego roku kłodzki PKS utworzył weekendowe połaczenie ze Stronia Ślaskiego do Wrocławia i z powrotem, codzienna parę Ladek-Zdrój – Katowice – Ladek-Zdrój i realizowane w dni nauki szkolnej kursy Bystrzyca Kłodzka – Domaszków – Bystrzyca Kłodzka. 1 stycznia przyszłego roku w rozkładzie jazdy pojawi się kolejna nowość: do i ze Stronia Ślaskiego wydłużona zostanie jedna z par autobusów kursujacych dotychczas w krótszej relacji Bystrzyca Kłodzka – Ladek-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka. Z grafiku połaczeń wypadaja jednak równolegle kursy, które ciesza się najmniejsza popularnościa. W listopadzie PKS przestał obsługiwać jedna parę kursów z Kłodzka do Międzygórza, jedna z Bystrzycy Kłodzkiej do Bolesławowa i jedna z Kłodzka do Międzylesia. – W tym czasie ograniczono również kursy linii Kudowa-Zdrój – Zakopane do kursowania w okresie wakacji – wskazuje przedstawicielka przewoźnika. – Nadmienić należy, że nasza spółka zaproponowała gminom możliwość partycypacji w kosztach utrzymania połaczeń regionalnych, gwarantujac tym samym ponowne właczenie kursów do rozkładu jazdy. Jednak na chwilę obecna żaden z samorzadów nie zdecydował się na dofinansowanie zlikwidowanych połaczeń – dodaje.

Z biletem miesięcznym wsiądziesz tylko do wybranych dwóch par kursów

Co ciekawe, podczas gdy większość przewoźników regionalnych narzeka na spadek zainteresowania podróżnych swoimi usługami, kłodzki PKS wskazuje na swoistą klęskę urodzaju. – Od 2016 r. honorowaliśmy bilety miesięczne na danej linii na wszystkich kursach, zapewniając tym samym pasażerom dowolność w wyborze pory odjazdu w ciągu dnia. Niestety przy tak dużym popycie na usługi przewozowe, jaki występuje w chwili obecnej, nie możemy pozwolić sobie na brak możliwości zaplanowania potoków pasażerskich na danych kursach – mówi Arleta Szkwarek. – W celu uniknięcia sytuacji, w której pasażerowie z biletami miesięcznymi nie zostaliby zabrani do autobusu z powodu braku wolnych miejsc, spółka zdecydowała o ograniczeniu możliwości przejazdu z biletem miesięcznym. Aktualnie w sprzedaży na styczeń 2019 r. jest Bilet Miesięczny Wariantowy. Kupując ten rodzaj biletu, pasażer wskazuje dwie wybrane przez siebie godziny kursów rano i dwie godziny kursów popołudniu, którymi zamierza podróżować – tłumaczy nasza rozmówczyni. – Działanie to pozwoli na ustalenie potoków pasażerskich na danych kursach oraz ułożenie dyspozycji autobusów z uwzględnieniem liczby pasażerów zamierzających skorzystać z połączenia na danej linii – zapewnia. Jednocześnie przewoźnik zwiększa dostępność biletów miesięcznych, umożliwiając ich kupowanie nie tylko w kasach biletowych, ale też w internecie i bezpośrednio u kierowcy.

Spółka stawia na dostępność oferty i aktywny marketing

Informacje o wzroście popytu poparte są konkretnymi danymi sprzedażowymi: w listopadzie PKS odnotował wzrost sprzedaży biletów miesięcznych o pół tysiąca w skali jednego miesiąca. – Poprawie uległ także wskaźnik sprzedaży biletów jednorazowych – stwierdza asystentka prezesa PKS Kłodzko. – Przyczyną jest z pewnością realizacja przewozów na obszarze całego powiatu kłodzkiego i umożliwienie pasażerom dojazdu nawet do mniejszych miejscowości. Nie bez znaczenia pozostaje tu również stałe realizowanie działań mających na celu pozyskanie większej liczby klientów. Stąd liczne akcje marketingowe, jak np. zniżka dla studentów na rozpoczęcie roku akademickiego (bilet za 1 zł za przejazd do Wrocławia), 30-procentowa zniżka na przejazdy na kursach dalekobieżnych w dniu 1 listopada 2018 r. czy udział w ogólnopolskiej akcji „Polska – zobacz więcej” (50 proc. zniżki na bilety w dn. 5 – 7 października 2018 r.). – wylicza. Spółka wydaje też osobom starszym niż 60 lat, które zamieszkują w powiecie kłodzkim, uprawniającą do 20-procentowej zniżki na bilety jednorazowe Kartę Mobilnego Seniora. Na 50 proc. zniżki na zakup biletów jednorazowych mogą natomiast liczyć członkowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu kłodzkiego (również na podstawie wydawanej przez PKS karty). – Nadmienić należy, że PKS w Kłodzku jest również partnerem ministerialnego projektu Karta Dużej Rodziny – zaznacza nasza rozmówczyni.

Od roku finanse wreszcie na plusie

Wzrost liczby podróżnych przekłada się natomiast znacząco na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. O ile rok 2014 zakończyło ono stratą w wysokości niemal 700 tys. zł, 2015 – ponad 300 tys. zł, a 2016 – prawie 60 tys. zł, w 2017 r. osiągnęło ok. 80 tys. zł zysku. – Obserwując wyniki finansowe dla poszczególnych miesięcy bieżącego roku, należy prognozować, że również rok 2018 spółka zamknie z dodatnim wynikiem finansowym. Na chwilę obecną analizy księgowe wskazują, iż zysk na dzień 30 października 2018 r. wyniósł 177 tys. 391 zł 06 gr. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że stosowana od 2015 r. strategia zarządzania firmą przynosi rezultaty w postaci dodatniego wyniku finansowego – podsumowuje Arleta Szkwarek.

ŹRÓDŁO: www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pks-klodzko-wychodzi-na-prosta-60342.html

Testujemy!


Setra 415 LE Business dzięki uprzejmości EvoBus Polska zawitała w Kłodzku.
Autobus wyposażony jest w 46 miejsc siedzacych.
W wersji niskopodłogowej ułatwi podróż także osobom niepełnosprawnym.
Możecie ja spotkać na liniach PKS od dzisiaj!

PKS w Kłodzku z autokarem najnowszej generacji !


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. wzbogaciło się o wysokopokładowy autokar turystyczny marki
Setra 517 HD.

To fabrycznie nowa jednostka spełniajaca światowe wymogi i standardy w zakresie przewozu osób.
Pojazd wyposażony w 57 miejsc siedzacych dla pasażerów z najwyższej klasy wyposażeniem.
Nowoczesne rozwiazania konstrukcyjne zapewniaja bezpieczeństwo jazdy.
Elektroniczny system stabilizacji pojazdu, asystent toru jazdy, aktywny tempomat, asystent koncentracji,
to tylko niektóre z wielu zastosowanych technologii konstrukcyjnych gwarantujacych bezpieczeństwo jazdy.
Spółka jest jednym z niewielu podmiotów w regionie posiadajacych tak nowoczesna jednostkę w swojej flocie.
Nabycie tego typu pojazdu umożliwia Firmie zaistnienie na rynku przewozów pasażerskich z mocno konkurencyjna oferta.
Tym samym, umożliwia zawarcie współpracy z reomowanymi polskimi i zagranicznymi biurami podróży w zakresie obsługi ekskluzywnych przewozów pasażerskich. Ma to pozytywne odzwierciedlenie w przychodach Spółki.

Zdj. Elżbieta Żytyńska - prezes PKS w Kłodzku SA wraz z pracownikami oraz przedstawicielami firmy SINDBAD. W tle: SETRA 517 HD.

Do urzędu pracy dojedziesz za darmo

Powiat kłodzki, Powiatowy Urz±d Pracy w Kłodzku oraz PKS Kłodzko S.A. od dwóch lat realizuj± pilotażowy program pn. "Ograniczenie bezrobocia poprzez zwiększenie mobilno¶ci osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim". Jego głównym celem jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez umożliwienie pełnego dostępu do wszystkich usług i instrumentów oferowanych przez urz±d pracy na lokalnym rynku.

Program stanowi odpowiedĽ na potrzebę lepszego wykorzystania miejsc pracy w powiecie kłodzkim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów
W zwi±zku z dużym sukcesem pierwszych 3 edycji programu, który po czę¶ci doprowadził do spadku bezrobocia, realizatorzy programu postanowili rozszerzyć od 1 stycznia 2018r. obszar jego działania na cały powiat. Realizacja zadania stwarza duże możliwo¶ci dla osób bezrobotnych i zwi±zana jest z bezpłatnym przejazdem ¶rodkami komunikacji zbiorowej (PKS Kłodzko) na terenie całego powiatu kłodzkiego. Bezpłatny dojazd zapewniony został zarówno do siedziby urzędu jak i filii w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie
Szczegółowych informacji udzielaj± doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Numery telefonów :
Kłodzko-748657410, Nowa Ruda-748735050, Bystrzyca Kłodzka-748116050
Kontakt drog± elektroniczn± - sekretariat@pup.klodzko.pl

PKS w Kłodzku S. A. Pracodawc± Zasłużonym dla Obronno¶ci Państwa

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku wyróżnił PKS w Kłodzku S. A. jako
PRACODAWCĘ ZASŁUŻONEGO DLA OBRONNO¶CI PAŃSTWA.
Oficjalne wręczenie tytułu nast±piło podczas powiatowych i miejskich uroczystych obchodów Dnia Niepodległo¶ci w dn. 11 listopada 2017 r.

Projekt Rodzina kłodzkiego PKS-u

PKS w Kłodzku S.A. 21 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku podpisał z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatem Kłodzkim umowę o współpracy przy realizacji "Projektu Rodzina". PKS w Kłodzku S. A. zobowi±zał się do przyznania 50% ulgi handlowej od ceny każdego biletu jednorazowego na wszystkie kursy autobusowe realizowane przez kłodzki PKS dla członków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonuj±cych na terenie powiatu kłodzkiego Zadaniem PCPR-u będzie bież±ca aktualizacja listy uprawnionych do ulgi, a Powiat sfinansuje wydruk legitymacji uprawniaj±cych do uzyskania zniżki. Celem tej umowy jest przede wszystkim wspieranie rodzicielstwa zastępczego oraz zwiększenie dostępno¶ci dla członków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka instytucji, urzędów, placówek medycznych i o¶wiatowych. Umowa obowi±zywać będzie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Ulga przysługuje każdemu członkowi rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka funkcjonuj±cego na terenie powiatu kłodzkiego - rodzicom zastępczym, dzieciom przebywaj±cym w rodzinie zastępczej oraz dzieciom biologicznym rodziców zastępczych (do ukończenia przez nich 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki), dyrektorowi oraz wychowankom rodzinnych domów dziecka (do ukończenia przez nich 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki). Chc±c skorzystać z ulgi niezbędne będzie posiadanie przy sobie dokumentu ze zdjęciem oraz karty indentyfikacyjnej, która będzie wydana przez PKS w Kłodzku S. A. Dzieciom do lat 7 ulga przyznawana będzie na podstawie samej karty identyfikacyjnej. Umowę ze strony Powiatu podpisali starosta Maciej Awiżeń i wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, ze strony PKS w Kłodzku - prezes Elżbieta Żytyńska, a ze strony PCPR - dyrektor Jacek Kubicki.


PKS w Kłodzku S. A. jednym z najlepszych Pracodawców w powiecie kłodzkim

Miło nam ogłosić, że PKS w Kłodzku S. A. znalazł się w gronie trzech najlepszych Pracodawców 2016 r. w powiecie kłodzkim.
W ramach dorocznej nagrody Starosty "Róża Kłodzka", Przedsiębiorstwo otrzymało nominację w kategorii "Pracodawca".
Noworoczne Spotkanie Powiatu Kłodzkiego miało miejsce w ubiegły pi±tek w Pałacu w Żelaźnie.
PKS w Kłodzku S. A. jest największym przewoźnikiem w powiecie. Od przeszło 70 lat realizuje usługi komunikacyjne w transporcie publicznym na ponad 500 kursach lokalnych i dalekobieżnych.
W 2016 r. Spółka przewiozła około miliona pasażerów. PKS w Kłodzku S. A. posiada siedzibę i dworzec w Kłodzku oraz dwie placówki zamiejscowe: dworzec i bazę w Nowej Rudzie oraz dworzec w Bystrzycy Kłodkziej i zajezdnię w Wilkanowie. Firma, oprócz przewozów publicznych, świadczy usługi serwisowe pojazdów, wykonuje przegl±dy rejestracyjne na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów; posiada własn± stację paliw oraz sklep motoryzacyjny. PKS wynajmuje również autokary do obsługi przewozów turystycznych oraz okolicznościowych. Przedsiębiorstwo, od wielu lat zapewnia dowóz dzieci do szkół (aktualnie w sześciu gminach). Codziennie, z PKS wyjeżdża w trasę ponad 80 autobusów, aby punktualnie, bezpiecznie i komfortowo dojechać do celu. Dziękujemy Pasażerom za zaufanie; Pracownikom PKS za profesjonalne wykonywanie obowi±zków; Kapitule Konkursu "Róża Kłodzka" za nominację; Zarz±dowi i Radzie Powiatu Kłodzkiego za wspieranie inicjatyw; Burmistrzom i Wójtom za doskonał± współpracę oraz instytucjom, placówkom i przedsiębiorstwom za efektywn± realizację wspólnych projektów.


Wszelkie prawa zastrzeĽone © PKS w Kłodzku S.A.